Proroctwo przeciw pysze króla Tyru

Ez 28, 1-10 Proroctwo przeciw pysze króla Tyru
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: „Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy w sercu mórz, a przecież ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku”».
Dlatego tak mówi Pan Bóg: «Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. Zepchną cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił: „Ja jestem Bogiem” w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych, z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem», mówi Pan Bóg.

Słowa proroka Ezechiela są skierowane do każdego z nas, którzy popadliśmy w pychę pokładając nadzieję w mądrości własnej i skarbach tego świata. Wypełniamy po Bogu pustkę i zbliżamy ludzi wokół siebie dla własnych interesów, władzy i wyzysku, a boimy się zbliżenia i zaufania tylko Bogu. Ideologia Marcina Lutra jest oparta na swawolnym i entuzjastycznym zbliżaniu się ludzi do siebie co jednocześnie oddala duszę od pełnego tajemnic, majestatu i niezrozumiałego Boga, Którego się interpretuje – według własnych słabości ciała – zarówno jako dobrego jak i złego.
Tyr oznacza skałę, bo ówczesny Tyr zbudowany był na skale.
Serce człowieka bogatego zbyt często jest jak skała.
Skarb ziemski zawsze będzie celem innych ludzi.