Modlitwa za: Arcybiskup HENRYK HOSER SAC

Biskup Warszawsko-Praski Dewiza biskupia: Maior est Deus (Bóg jest większy) urodzony: 27.11.1942, Warszawa święcenia prezbiteratu przyjął w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego: 16.06.1974 święcenia biskupie: 19.03.2005 mianowany arcybiskupem: 22.01.2005 Funkcje w KEP: …