Modlitwa za: Arcybiskup EDWARD OZOROWSKI

Metropolita Białostocki Dewiza biskupia: In Eo qui confortat (W Tym, który umacnia) urodzony: 01.05.1941, Wólka-Przedmieście k. Białegostoku święcenia prezbiteratu: 21.06.1964 święcenia biskupie: 29.04.1979 mianowany arcybiskupem: 21.10.2006 Funkcje w KEP: – …