Modlitwa za: Arcybiskup STANISŁAW WIELGUS

Arcybiskup Tytularny Viminacium Dewiza biskupia: Aeterne Sapientiae et Caritati (Odwiecznej Mądrości i Miłości) urodzony: 23.04.1939, Wieszchowiska k. Janowa Lubelskiego święcenia prezbiteratu: 10.06.1962 święcenia biskupie: 01.08.1999 mianowany arcybiskupem: 06.12.2006 Funkcje w …