Modlitwa za: Biskup JAN STYRNA

Biskup Senior Diecezji Elbląskiej Dewiza biskupia: In nomine Domini (W imię Pana) urodzony: 25.01.1941, Przyborów (parafia Szczepanów) święcenia prezbiteratu: 27.06.1965 święcenia biskupie: 28.07.1991 Inne funkcje: – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji …