Złe czyny się ujawniają

On, szatan, spieszy się. Wy znajdźcie szybko inny sposób. Brońcie przed nim wasze rodziny i módlcie się tak, jak nie robiliście tego przez bardzo długi czas. Modlitwa ochroni was wszystkich. …

Modlitwa za: Biskup GERARD KUSZ

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Gliwickiej Dewiza biskupia: Oboedientia et pax (Posłuszeństwo i pokój) urodzony: 23.10.1939, Dziergowice k. Koźla święcenia prezbiteratu: 24.06.1962 święcenia biskupie: 15.08.1985