Wolni Ci, którzy przyjęli Słowa Jezusa Chrystusa

Tak wielu nie wierzy w Tego, Który ich stworzył. Mogą doświadczać Jego Miłości, a jednak nadal nie wierzą, że Miłość pochodzi od Boga ani w to, że Bóg jest Miłością. Ci, którzy przyjmują istnienie zła, nie wierzą w Bożą Miłość ani nie przyjmują istnienia złego ducha. Tylko ci, którym udało się pokonać zło w jego wszystkich formach, naprawdę rozumieją władzę, jaką zło ma nad ludzkimi słowami, czynami i działaniem. Dopiero, gdy dusza zostanie wyplątana spod wpływu zła, wówczas może być wolna. Prawdziwą wolność można osiągnąć tylko wtedy, gdy przyjmie się Prawdę. Jeśli nie przyjmujecie Słowa Wcielonego, którym jest mój Syn, Jezus Chrystus, wówczas nigdy nie będziecie wolni.

http://paruzja.info/pl/component/content/article/74-oredzia/sierpien-2014/1634-29-08-2014-14-25-matka-zbawienia-myslcie-o-zyciu-jako-o-etapie-pomiedzy-narodzinami-a-nowym-chwalebnym-krolestwem