Modlitwa za: Biskup ADAM LEPA

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Łódzkiej

Dewiza biskupia: In caritate et patientia
(W miłości i cierpliwości)

urodzony: 17.03.1939, Łódź
święcenia prezbiteratu: 18.03.1962
święcenia biskupie: 02.01.1988
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
Inne funkcje:
– Wiceprzewodniczący Rady Programowej KAI