Bóg nie może ingerować w nasz wybór

Prawdy, że istnieje Niebo, Czyściec i Piekło
Wielu Moich, mających dobre intencje, wyświęconych sług Kościoła, bardzo długo nie kładło nacisku na te nauki. Ciąży na nich wstyd. Płaczę z powodu ich cierpienia, ponieważ wielu z nich tak naprawdę w piekło nie wierzy. Więc jak mogą głosić kazania o horrorze, jakim jest piekło? Nie mogą, ponieważ wielu z nich wybrało łatwą odpowiedź: Bóg jest zawsze miłosierny. Nigdy nie wysłałby was do piekła. Jakże mógłby?
Odpowiedź brzmi: nie — nie zrobiłby tego. To prawda, bo On nigdy nie mógłby odwrócić się od Swoich Dzieci. Ale rzeczywistość jest taka, że wiele, wiele dusz zablokowanych przez grzech śmiertelny, do którego popełnienia zostały skuszone, uzależnia się od swoich grzechów, raz za razem. Bez przerwy — i znowu.
Znajdują się one w takiej ciemności — wygodnej wewnątrz ich własnej niemoralności — że nadal kontynuować będą wybór tej ciemności, nawet po śmierci. Nie mogą być wtedy uratowane. Wybrały tę drogę z własnej wolnej woli, daru od Boga, w który On nie może ingerować.
Ale szatan może. I robi to
Wybierajcie życie, jakie chcecie. Ścieżkę życia do Boga, Przedwiecznego Ojca, do Nieba lub do szatana, oszusta, w ognie wiecznego piekła. Nie ma bardziej wyraźnego sposobu na objaśnienie rezultatu waszego wyboru, Moje Dzieci. To właśnie z powodu Mojej Miłości i Współczucia uczyć was muszę Prawdy.

Źródło: http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/04/19/seksualna-niemoralnosc-doprowadzi-was-do-piekla/