Szatan nie potrafi walczyć, jeśli wybrana dusza rezygnuje ze swojej wolnej woli i ofiaruje ją Bogu

I Kor I.26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Kiedy upadli aniołowie zbuntowali się przeciwko Mojemu Ojcu, On – Ojciec – nigdy nie zabrał Swoim dzieciom prawa do korzystania z wolnej woli. On nigdy nie zabierze daru, który ofiarował ludzkości.
Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki ich wola nie połączy się z Boską Wolą Ojca.
Szatan wykorzystuje wolną wolę. Z jednym nie potrafi walczyć, jeśli wybrane dusze zrezygnują ze swojej wolnej woli i ofiarują ją Bogu.
Poprzez tę ofiarę, poprzez przyjęcie cierpienia, wpływ szatana jest osłabiony.
Wtedy grzesznicy mogą być zbawieni, nawet jeśli nie pokutowali. To jest cud jakim jest cierpienie.
Źródło: Księga Prawdy

I Kor I.27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.


Komentarze są zamknięte.