Jezu, liczy się tylko Twoja Wola. Moja wolna wola jest Twoją. Rób z nią, co chcesz.

II Kor XII.9 lecz [Pan] mi powiedział: “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.

Wybieram tylko tych, którzy przychodzą do Mnie w całkowitej pokorze, gdzie dobrowolnie oddają własną wolę, aby mogła stać się Moja Wola.
Jeśli naprawdę Mnie kochacie, poznacie prawdziwy pokój. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, powiecie Mi:
“Jezu, liczy się tylko Twoja Wola. Moja wolna wola jest Twoją. Rób z nią, co chcesz.”
Gdy dusze Mi to mówią, są prawdziwymi Moimi sługami i z ich powodu mogę uratować resztę tych, którzy są zbyt uparci, aby rozpoznać sens bycia w jedności ze Mną.
Mogę robić wiele rzeczy i dokonać wielu cudów, gdy wolna wola dana każdemu przez Mojego Ojca jest z powrotem ofiarowana Mnie, Jego Synowi. Jest to największa moc, która wyeliminuje moc bestii, gdy ten dojdzie do władzy. Przyjdźcie do Mnie i dajcie swoją wolną wolę Mojemu Ojcu, aby przynieść wolność ludzkiej rasie.

II Kor XII.10 Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.