Wolna wola jest zarówno triumfem, jak i upadkiem

Mt XXVIII .20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Ponieważ Ja nie zabieram tego, co dałem, wasza wolna wola będzie zarówno waszym triumfem, jak i upadkiem, w zależności od tego, którą ścieżkę wybierzecie. Oznacza to, że jeśli ofiarujecie Mi swoją wolną wolę dla dobra własnego i innych dusz, będziecie mogli pokonać i pokonacie największego wroga, diabła. Ale jeśli pozwolicie, aby zło przeniknęło waszą duszę, z własnej wolnej woli przetniecie wszelkie łączące was więzy ze Mną.
źródło: Księga Prawdy

Ps CXXI .4 Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.


Komentarze są zamknięte.