Człowiek ma dwa problemy w życiu.

Gdy coś pragnie i otrzymuje oraz gdy coś pragnie i nie otrzymuje. Po za tymi dwoma problemami, żyje spokojnie.

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.
Kto kocha pokój, kocha także – wrogów pokoju.
Pan Bóg pragnie, aby w modlitwach wyrażało się nasze pragnienie, abyśmy stali się zdolni do przyjęcia tego, czym nas pragnie obdarzyć.
Uważajmy za dobro i za prawdziwą łaskę, że otrzymujemy nie to, czego pragniemy, ale to, co jest dla nas pożyteczne.
św. Augustyn