Nieposłuszna żona Lota

Rdz 19.17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: “Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!”
26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.

Łk 17.28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
31 W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. 32 Przypomnijcie sobie żonę Lota. 33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. 34 Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.

Czy jestem posłuszny i komu?
Czy jestem ciekawy?
Czy czuję tęsknotę i chęć powrotu do światowego życia?

Łk 9.62 Jezus odpowiedział: “Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Łk 9.23 Potem mówił do wszystkich: “Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

1 myśl na temat “Nieposłuszna żona Lota

  1. Wiesia

    33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
    Do niedawna jeszcze w pełni tego nie rozumiałam tak,jak się należy.
    Panie Boże nie pozwól mi się od Ciebie oddalić.AMEN.

Możliwość komentowania jest wyłączona.