Modlitwa przed pracą o błogosławieństwo Boga Ojca.

Boże, nasz Ojcze, Tobie zawierzam moje dzisiejsze obowiązki, pracę i trud całego dnia. Racz pobłogosławić moje wysiłki, aby przyniosły dobre owoce miłości, ku Twojej chwale. Amen.

Kochany Boże Ojcze, bądź ze mną dzisiejszego dnia, wspierając mnie:
energią miłości potrzebną do zmierzenia się z moją pracą,
wytrwałością w miłości potrzebną do tego, żeby wykonywać pracę dobrze,
ofiarą miłości, która pomoże mi pracować ciężko:
nawet jeśli nikt mojej pracy nie zobaczy
nawet jeśli nikt mojej pracy nie pochwali
nawet jeśli nikt mojej pracy nie uszanuje
bym nie zapominał o Miłości, która pozwoli, że będzie ze mną łatwo żyć i pracować.
Pomóż mi dzisiejszego dnia być otuchą dla smutnych
Pomóż mi dzisiejszego dnia być przyjacielem dla samotnych
Pomóż mi dzisiejszego dnia zachęcić tych, którzy są zniechęceni
Pomóż mi dzisiejszego dnia pomóc tym, którzy są w potrzebie
Pomóż mi dzisiejszego dnia wzmocnić tych, którzy są słabi
Niech Twój Święty Duch doda mi sił w Miłości Prawdziwej przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

Modlitwa do św. Józefa patrona pracy
Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących,
uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty,
w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy:
bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania,
bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga,
upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga,
bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie,
nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami;
bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie,
mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony,
ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu,
tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa,
wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie.
To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

=> Modlitwa, czas ofiarowany Bogu
=> Modlitwa przed nauką o błogosławieństwo Ducha Świętego
=> Ojcze nasz – Tatusiu nasz
=> Modlitwa o dobry humor
=> nie wolno nigdy opuścić modlitwy, chyba, że zmusza do tego obowiązek posłuszeństwa lub czyn miłosierdzia.
=> OJCZE NASZ św. Mechtyldy za dusze czyśćcowe
=> Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze
=> Różaniec Święty
=> Modlitwa wieczorna
=> Mój dar dla Jezusa, aby ratować dusze
=> 15:00 Godzina Miłosierdzia

Wykłady ks. Tadeusz Guz otwórz
Apokalipsa Księga Objawienia otwórz

7 myśli na temat “Modlitwa przed pracą o błogosławieństwo Boga Ojca.

 1. D.S.M. Autor wpisu

  Prz 13.4 Serce leniwego czeka bez skutku,
  a pilnych zamiary stale się spełniają.

 2. D.S.M. Autor wpisu

  Prz 6.6 Do mrówki się udaj, leniwcze,
  patrz na jej drogi – bądź mądry:
  7 nie znajdziesz u niej zwierzchnika
  ni stróża żadnego, ni pana,
  8 a w lecie gromadzi swą żywność
  i zbiera swój pokarm we żniwa.
  9 Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
  A kiedyż ze snu powstaniesz?
  10 Trochę snu i trochę drzemania,
  trochę założenia rąk, aby zasnąć:
  11 a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
  i niedostatek – jak biedak żebrzący.

 3. D.S.M. Autor wpisu

  Koh 4.6 Lepsza jest jedna garść pokoju
  niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem.

 4. D.S.M. Autor wpisu

  2 Tes 3.10 Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! 11 Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. 13 Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!

 5. D.S.M. Autor wpisu

  Mt 21.28 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: “Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” 29 Ten odpowiedział: “Idę, panie!”, lecz nie poszedł. 30 Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: “Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. 31 Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: “Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

 6. D.S.M. Autor wpisu

  Mt 20.13 Na to odrzekł jednemu z nich: “Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? 14 Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 15 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” 16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.