20 Sierpień 2013

 • Czy moja miłość, umie w pełni zrozumieć, jak przebiegły jest szatan?
 • Kol2.6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie.

  Św. ojciec Pio
  Co ja mogę zrobić? Wszystko pochodzi od Boga. Ja mam tylko jedno bogactwo -nieskończoną nędzę

  Tomasz a Kempis
  Opanuj łakomstwo, a wtedy już inne skłonności ciała łatwiej poskromisz.

  Św. Augustyn
  I w jej osobie doznawałeś wzgardy ode mnie, syna Twego, syna Twej służebnicy, który powinien być Twoim sługą. Nie wiedziałem o tym.