12 Sierpień 2013

 • Czy jestem wyznawcą Miłości i chcę, aby zabrała mnie do Swojego Schronienia pokoju i bezpieczeństwa?
 • Jr10.10 Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Gdy się gniewa, drży ziemia, a narody nie mogą się ostać wobec Jego gniewu.

  Św. ojciec Pio
  Ty zbudowałeś budowlę zła. Rozwal ją i zacznij ponownie wznosić budowlę dobra

  Tomasz a Kempis
  Człowiek postanawia, Pan Bóg ustanawia, tak że nie jest w mocy człowieka nawet jego własna droga.

  Św. Augustyn
  Świat bowiem upił się winem niewidzialnym swojej woli przewrotnej, zwróconej ku nizinom, a nie ku górze.