28 Maj 2013

Czy Miłość pozwala bym na moment zapomniał o nauczaniu Jezusa? Łk6.36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Św. ojciec Pio Zostańmy świętymi, a w ten sposób po byciu razem …