15 Maj 2013

Czy Miłość jest Miłosierna dla młodych nie uznających Boga? Ps92.5 Rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich. Św. ojciec Pio Także my, na nowo zrodzeni w Świętym …