11 Maj 2013

Czy miłość własna obraża Boga? Iz49.13 Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Św. ojciec Pio Niech …