• Archiwa Tagów wolna wola
 • Jeżeli, jeśli – przestroga dla wybranych

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Dzienniczek św Faustyny
  1732
  Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a – jeżeli – posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.

  1 Krn 28, 6: I rzekł do mnie: „Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedzińce, albowiem wybrałem go sobie na syna, a Ja będę mu ojcem.
  1 Krn 28, 7: Królewską jego władzę utwierdzę na wieki, – jeśli – podobnie jak dzisiaj będzie trwał w pełnieniu moich poleceń i nakazów”.

  Pwt 17, 16: Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie.
  Pwt 17, 17: Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota.
  Pwt 17, 18: Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa u tekstu kapłanów-lewitów.
  Pwt 17, 19: Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego postanowienia,
  Pwt 17, 20: by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu.

  1 Krl 10, 26: Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
  1 Krl 10, 27: Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów – ile sykomor na Szefeli.

  1 Krl 11, 1: Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki,
  1 Krl 11, 2: z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi,
  1 Krl 11, 3: tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce.

  1 Krl 11, 4: Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida.
  1 Krl 11, 5: Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów.
  1 Krl 11, 6: Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec.
  1 Krl 11, 7: Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów.
  1 Krl 11, 8: Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.

  1 Krl 11, 9: Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał
  1 Krl 11, 10: i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał.

  1 Krl 11, 11: Wtedy Pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze.
  1 Krl 11, 12: Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna.


 • Wolni Ci, którzy przyjęli Słowa Jezusa Chrystusa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Tak wielu nie wierzy w Tego, Który ich stworzył. Mogą doświadczać Jego Miłości, a jednak nadal nie wierzą, że Miłość pochodzi od Boga ani w to, że Bóg jest Miłością. Ci, którzy przyjmują istnienie zła, nie wierzą w Bożą Miłość ani nie przyjmują istnienia złego ducha. Tylko ci, którym udało się pokonać zło w jego wszystkich formach, naprawdę rozumieją władzę, jaką zło ma nad ludzkimi słowami, czynami i działaniem. Dopiero, gdy dusza zostanie wyplątana spod wpływu zła, wówczas może być wolna. Prawdziwą wolność można osiągnąć tylko wtedy, gdy przyjmie się Prawdę. Jeśli nie przyjmujecie Słowa Wcielonego, którym jest mój Syn, Jezus Chrystus, wówczas nigdy nie będziecie wolni.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/74-oredzia/sierpien-2014/1634-29-08-2014-14-25-matka-zbawienia-myslcie-o-zyciu-jako-o-etapie-pomiedzy-narodzinami-a-nowym-chwalebnym-krolestwem


 • Obejmijmy i módlmy się za grzeszników

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Obejmijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Ponieważ jeśli tego nie robicie, sprzeciwiacie się Mojej Woli i wasze działania będą służyły tylko waszym błędnym poglądom co do tego Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście Moi, jeśli głosicie coś przeciwnego do tego, czego nauczałem. Nigdy nie spoglądajcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników w Moich Oczach. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, gdyż nie macie do tego prawa.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1653-20-09-2014-16-38-nigdy-nie-krytykowalem-grzesznikow-nigdy-ich-nie-przeklinalem-nigdy-ich-nie-krzywdzilem


 • Rodzina zrodzona z miłości do Boga zawsze będzie atakowana przez zło

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, pragnął mieć własną rodzinę, którą by hojnie wszystkim obdarowywał. On będzie zawsze dążył do ochrony rodziny, ponieważ jest to miejsce, w którym śmiertelny człowiek po raz pierwszy odkrywa miłość. Kiedy miłość kwitnie w rodzinach, wtedy będzie kwitła w narodach. Ponieważ miłość wzajemna powstaje i rozwija się w rodzinie, to właśnie z tego powodu rodzina jest atakowana przez szatana. Szatan wykorzysta wszelkie wpływy jakie tylko może, by skazić ludzi tak, aby usprawiedliwiali oni wszelkie przyczyny rozbicia komórki rodzinnej. Będzie uniemożliwiał tworzenie się rodzin i będzie starał się nie dopuszczać do ponownego jednoczenia się rodzin, jeśli taka byłaby Wola Boża.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1654-21-09-2014-17-45-bog-zachowuje-swoja-milosc-do-czlowieka-poprzez-komorke-rodzinna


 • Pojednanie duszy z Bogiem uwolni nas od morderczego ucisku

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ciemność pochodzi od złego ducha. Światło pochodzi od Boga. Grzech przynosi ciemność i jeśli nie uznacie grzechu i nie będziecie dążyli do pojednania, wówczas będzie on rósł i jątrzył się dopóki nie zadusi ducha. Nic na tym świecie nie przyniesie ani nie może przynieść duszy ulgi, za którą tęskni. Tylko pojednanie duszy z Bogiem może uwolnić ją od tego morderczego uścisku.
  Grzech jest faktem. Istnieje i będzie nadal istniał do czasu Powtórnego Przyjścia Chrystusa.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1658-27-09-2014-19-20-matka-zbawienia-grzech-jest-faktem-istnieje-i-bedzie-nadal-istnial-do-czasu-powtornego-przyjscia-chrystusa


 • Powstańmy i brońmy Woli Boga

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  I podczas trwania tych wszystkich zaburzeń, uzbroję Moich Aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają. Następnie, w miarę jak świat będzie tracił resztki godności znanej człowiekowi, bestia otworzy otchłań i wtedy wszyscy wrogowie Boga przenikną do Mojego Kościoła. Ale będzie to zależało od woli człowieka, czy będzie on przygotowany czy też nie, do tego, by wytrzymać takie niesprawiedliwości. Ci, którzy powstaną i będą bronili Woli Bożej, zostaną napełnieni wielkimi łaskami, a dzięki swojej wierze, odpokutują grzechy tych, którzy są zbyt uparci albo zbyt zastraszeni, aby oprzeć się wszystkiemu, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Gdy wszystkie nikczemne okrucieństwa będą narastały i gdy człowiek uświadomi sobie, że nie ma możliwości, by zwalczyć lub zapanować nad taką niegodziwością, musi zwrócić się do Mnie i powiedzieć:
  „Jezu, wybaw nas bezbronnych grzeszników od Twoich wrogów.”
  Dopiero wtedy będę mógł interweniować, aby zmniejszyć oddziaływanie przemocy, morderstw, nienawiści i wojen spowodowanych przez grzech człowieka. Zwracajcie się do Mnie każdego dnia i wzywajcie Mojego Miłosierdzia. Nigdy nie opuszczę tych, którzy zwracają się do Mnie.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/74-oredzia/sierpien-2014/1628-23-08-2014-20-00-uzbroje-moich-aniolow-i-wybranych-do-walki-z-tymi-ktorzy-mnie-potepiaja


 • Przeżywajmy swoje życie bez jakiejkolwiek nienawiści

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli. Złoży on wszystko w Moje Święte Ręce i zapomni o swoich własnych potrzebach i pragnieniach. Wtedy powie Mi: „Jezu, wszystko, co mówię i robię jest zgodne z Twoją Świętą Wolą – czyń ze mną według Woli Bożej.”
  I wtedy będę mógł dzięki Mojej Boskości dokonywać wielkich cudów w tej duszy, która zaufawszy Mi w pełni, nadal zachowa swoje, dane od Boga prawo – prawo do wolnej woli.
  Kiedy Moja Wola zostaje zakorzeniona w duszach tych, którzy przeżywają swoje życie zgodnie z każdym Moim życzeniem, nigdy więcej nie zaznają oni w swoich sercach jakiejkolwiek nienawiści.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/74-oredzia/sierpien-2014/1632-25-08-2014-19-05-kiedy-ktos-mowi-ze-mnie-kocha-bedzie-robil-wszystko-wedlug-mojej-swietej-woli


 • Bez Miłości niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ci, którzy są ode Mnie mają czułe serca, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów i są pełni pokory, ponieważ wiedzą, że beze Mnie są niczym. Ich dusze są wolne od złości, złośliwości, nienawiści i cierpią z tego powodu. Jaśnieją jak latarnie morskie, ich dusze pełne są Światła Bożego. Jest to Światło, ku któremu szatan i każdy upadły anioł kieruje wszelkiego rodzaju pokusy. Są to dusze, których zły duch najbardziej poszukuje i w tych czasach, które nadchodzą, będą one ulegać manipulacji poprzez kłamstwa. Niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy. Inni będą się jej trzymać, ale będą o to musieli walczyć, podczas gdy ci, którzy mają Łaskę Świętej Woli Boga w swoich sercach, nigdy nie porzucą Prawdy.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/74-oredzia/sierpien-2014/1633-28-08-2014-20-40-bede-interweniowal-z-uzyciem-sposobow-ktore-zadziwia-swiat


 • Uwaga na nasiona wątpliwości

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Nasiona wątpliwości są teraz zasiewane w innych przez tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, z powodu kłamstw i nienawiści, które zły duch umieścił w ich sercach. Ten, który Mnie nienawidzi, nadal podsyca nienawiść przeciwko Mnie przez skażenie niektórych osób zaangażowanych w tę i inne misje z Nieba, aby ratować dusze. Będzie on kłamał i rzucał kalumnie na Moich wybrańców, tak, żeby mógł on odciągnąć dusze ode Mnie. Wy, którzy odwracacie się ode Mnie plecami, wiedzcie, że wasza zdrada rozdziera Mi Serce na pół. Wiedzcie, że to, co robicie przeciwko Mnie, to tylko wasza sprawa, ponieważ wasza wolna wola należy do was. Jednak gdy używacie swoich wpływów, by odciągnąć dusze ode Mnie, uznam was za osobiście odpowiedzialnych za absolutnie każdą duszę, którą uda się wam odciągnąć od Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Biada człowiekowi, który nawołuje do nienawiści wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy Moim jedynym pragnieniem jest zabrać ze sobą każde dziecko Boga.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1643-09-09-2014-17-00-ci-ktorzy-przeklinaja-moich-prorokow-przeklinaja-mnie


 • Najpierw musimy usunąć wszystkie myśli przepełnione nienawiścią

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Gdy Ja Jestem rzeczywiście obecny w duszy, zrobię wszystko co w Mojej Mocy, aby powstrzymać takie dusze od dokonywania złych czynów. Jeśli dusza ufa Mi całkowicie, wtedy będzie jej łatwiej dać się prowadzić przeze Mnie. Jeśli wola człowieka jest bardzo silna i jeśli jest on pyszny i uparty, łatwo da się prowadzić przez oszusta, który będzie go zwodził na wiele sposobów. Będzie on przekonywał tę osobę, że niegodziwy czyn, obmowa lub bluźnierstwo są w niektórych przypadkach dopuszczalne. I wtedy ta dusza da się oszukać. Kieruję do tych dusz następujące słowa.
  Nie mówcie źle o drugim, nie dawajcie posłuchu oszczerstwom, nie stawiajcie się w roli sędziego nad drugim i nie odrzucajcie innej duszy w Moje Święte Imię. Jeśli będziecie popełniali takie przestępstwa przeciwko Mnie, to na tym poziomie nieprawości pogrążycie się w ciemnościach, które utworzą wielką przepaść między nami. Kiedy ta przepaść będzie się pogłębiać, a wy dalej będziecie się oddalać ode Mnie, poczujecie straszną pustkę – dręczące poczucie tak głębokiej samotności, że poczujecie panikę, której nie będziecie w stanie zrozumieć. Wtedy odczujecie oddzielenie od Boga, które znoszą dusze w Czyśćcu i Piekle. Jeśli teraz potraficie wyciągnąć z tego naukę, to przekonacie się, że łatwiej wam będzie zbliżyć się do Mnie.
  Pamiętajcie, że najpierw musicie usunąć z waszych dusz wszystkie nienawistne myśli. Nie mogę być obecny w duszy, która jest przepełniona nienawiścią, gdyż to jest niemożliwe.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1648-16-09-2014-20-25-mowienie-ze-jestescie-moi-to-jedno-a-bycie-moimi-to-inna-rzecz


 • Tylko pojednanie z Bogiem uwalnia i przynosi ulgę

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Nic na tym świecie nie przyniesie ani nie może przynieść duszy ulgi, za którą tęskni. Tylko pojednanie duszy z Bogiem może uwolnić ją od tego morderczego uścisku.
  Grzech jest faktem. Istnieje i będzie nadal istniał do czasu Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Dzieci Boga, które rozumieją Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Niego, będą wiedziały, że człowiek musi prosić Boga o przebaczenie za każdym razem, gdy zgrzeszy. Nic nie szkodzi, że stale na nowo odnajduje on Boga i błaga o Jego przebaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby pozostać z Nim w jedności. W ten sposób otrzymacie wiele Łask, dojrzejecie i zamieszkacie w Świetle Boga.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1658-27-09-2014-19-20-matka-zbawienia-grzech-jest-faktem-istnieje-i-bedzie-nadal-istnial-do-czasu-powtornego-przyjscia-chrystusa


 • Cierpliwości

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Proszę, abyście całkowicie Mi zaufali i trzymali Moją Pieczęć Ochrony w jakiejkolwiek formie blisko siebie. Walka już się rozpoczęła i wymierzę sprawiedliwość karząc tych, którzy starają się zniszczyć Moje dzieci.
  Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Jestem początkiem i końcem. Wszyscy, którzy przyjdą do Mnie, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą. Ujawnię Nowy Raj w Moim Własnym Czasie i pragnę, abyście okazali cierpliwość. Przeżywajcie swoje życie w harmonii z innymi. Opiekujcie się swoimi rodzinami, jak dotąd. Przychodźcie do Mnie w waszych kościołach, tak jak wcześniej. Ale zawsze pamiętajcie, że Prawda, Prawdziwe Słowo Boże nigdy nie może się zmienić, gdyż Ja Jestem Prawdą. Ja nigdy się nie zmienię, bo tak nigdy stać się nie może.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1660-29-09-2014-20-50-bog-ojciec-moja-milosc-zwyciezy-zlo-i-nienawisc


 • Ulegamy ludzkiej głupocie gdy nie służymy Bogu

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Obowiązkiem tych wszystkich, którzy Mi służą, jest pomóc uratować człowieka od wiecznego potępienia. Prawda jest ukrywana od tak długiego czasu, że wiele dusz, z powodu swojego samozadowolenia, zostało dla Mnie utraconych. Wiedzcie, że w dniu ostatecznym poślę najpierw Moich Aniołów i że ludzie zostaną podzieleni na dwie części – tych, którzy popełniali okrucieństwa i tych, którzy są Moi. Proszę was, Moi wyświęceni słudzy, abyście mówili Prawdę, bo jeśli tego nie będziecie robili, to utracicie dla Mnie wiele dusz, czego wam nigdy nie wybaczę.
  Albo będziecie służyli Bogu albo ulegniecie ludzkiej głupocie.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/76-oredzia/pazdziernik-2014/1662-01-10-2014-21-15-albo-bedziecie-sluzyli-bogu-albo-ulegniecie-ludzkiej-glupocie


 • Łączmy się w modlitwie, gdyż świat ogląda i doświadcza Bożej sprawiedliwości

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby uratować wszystkich grzeszników.

  Modlitwa Krucjaty (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
  Najdroższy Jezu, przez Twoje Współczucie i Miłosierdzie,
  błagam o uratowanie tych, którzy Cię odrzucili;
  Którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu;
  Którzy świadomie sprzeciwiają się Twojemu Świętemu Słowu
  i których gorzkie serca zatruły ich dusze przeciwko Światłu i Prawdzie Twojej Boskości.
  Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.
  Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i
  Pomóż mi na mój sposób i przez moje osobiste ofiary, zawrzeć w Twoich Kochających Ramionach tych grzeszników,
  którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
  Obiecuję Ci, poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo służyć Ci najlepiej jak potrafię w Twojej Misji Zbawienia.
  Amen.

  Idźcie wszyscy i łączcie się w modlitwie, gdyż świat wkrótce ujrzy i doświadczy Bożej sprawiedliwości. To właśnie z powodu niegodziwości człowieka, jego porywczych działań i nienawiści do bliźniego, Bóg powstrzyma go od zniszczenia, które jest właśnie aranżowane przeciwko rodzajowi ludzkiemu na wszelkie sposoby.
  Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy sprzeciwicie się Bogu będziecie z tego powodu cierpieli. Ale, gdy próbujecie zaszkodzić ludzkości na dużą skalę poprzez nadużywanie władzy, zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli czasu, aby szukać Bożego Miłosierdzia.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/76-oredzia/pazdziernik-2014/1663-02-10-2014-23-15-odlozcie-swoja-zbroje-gdyz-zostanie-ona-skruszona-na-drobne-kawalki


 • Oni nie przyjdą do Jezusa z własnej woli

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Największa walka będzie miała miejsce wtedy, gdy dotrę do aroganckich i dumnych, którym brak prawdziwej miłości i wielkoduszności. To za te dusze przynaglam was do modlitwy. Ale najbardziej was proszę, byście błagali o Moje Miłosierdzie za tych, którzy sprzedali swoje dusze diabłu z pełną świadomością tego, co zrobili. Oni nie przyjdą do Mnie z własnej woli i tylko dzięki cierpieniom wybranych dusz, które Mi się poświęciły i dzięki waszym własnym ofiarom, mogą być uratowani.

  http://paruzja.info/pl/component/content/article/76-oredzia/pazdziernik-2014/1663-02-10-2014-23-15-odlozcie-swoja-zbroje-gdyz-zostanie-ona-skruszona-na-drobne-kawalki