• Archiwa Tagów Powtórne Przyjście Jezusa
 • Ludzkość nie przygotowuje się na Powtórne Przybycie Jezusa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ci, po których spodziewalibyście się, że są w pełni zorientowani w Piśmie Świętym, aby pojąć zawarte w Nim nauki, są ślepi dla Prawdy.
  Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca zaniedbali, aby przygotować się na moment, kiedy Ja przyjdę ponownie.
  Myśleli, że kiedy oni mieliby ten czas przyznany?
  Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię bardzo się przybliżył.
  Mimo to, ludzkość nie przygotowała się na Moje Przybycie.
  Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą ważności tego Najbardziej Chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?
  Czy niczego się nie nauczyliście? Co jest jeszcze, co Ja muszę zrobić?
  Myśleliście, że kiedy Ja miałbym przyjść i dlaczego uważacie, że czas ten nie jest bliski?
  Co jest tym, co zaślepia was i blokuje wasze uszy na dźwięk Mojego Głosu?
  Zrzućcie waszą pelerynę złota, srebra i bogactwa i zaakceptujcie, że beze Mnie jesteście niczym.
  Bez Moich łask nie możecie przygotować waszych dusz na Mój Chwalebny Powrót.
  Mój ukochany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On robił to od początku czasu.
  Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?
  Błagam was, posłuchajcie Mnie.
  Nie mogę nakazać wam słuchania, ponieważ został wam dany dar wolnej woli.
  Nigdy nie mogę przymuszać was lub dać wam komendę, aby podjąć działanie. Ponieważ to jest niemożliwe.
  Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.
  Ale nigdy nie zawaha się ostrzegać was, prowadzić was i wypełniać wasze dusze łaskami, aby uczynić was silnymi.
  Dla tych z otwartymi sercami, udzieli On Daru Ducha Świętego.
  Ci, winni pychy, religijnego snobizmu i arogancji, nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cechy najważniejszej ze wszystkich. Pokory.
  Bez pokory i szczodrości serca nie możecie się zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.
  Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, że zabiorę was do Mojego stada, tak abym mógł jak Dobry Pasterz prowadzić was do bezpiecznego miejsca.
  Wasz Jezus
  Odkupiciel ludzkości

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/02/22/dlaczego-odrzucacie-moje-ostrzezenia-aby-przygotowac-sie-na-moje-powtorne-przyjscie/


 • Znajomość nadchodzących wydarzeń pomaga nam się przygotować

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Znajomość nadchodzących wydarzeń pomoże przygotować Moje dzieci, tak aby mogły bronić Prawdy.
  Moje ostrzeżenia mogą pomóc w szerzeniu nawrócenia i pozwolą po raz kolejny potwierdzić Moim dzieciom Prawdę o Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.
  Moje Powtórne Przyjście odbędzie się w czasie waszego życia, dzieci.
  Wy, z tego wybranego pokolenia, będziecie korzystać z cudów Mojego Chwalebnego Królowania na ziemi.
  Włączam w to też tych spośród was, Moje wybrane dzieci, którzy odwrócili się ode Mnie i zaprzeczają Istnieniu Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.
  Moja Miłość obejmie tych, którzy Mną gardzą. Z czasem się nawrócą.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/02/19/bestia-z-dziesiecioma-rogami-jest-unia-europejska/


 • Najważniejsza misja na ziemi

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Każdy, kto próbuje zatrzymać Mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie powstrzymany przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca.
  Ta praca, aby ujawnić Księgę Prawdy, kiedy pieczęcie zostały złamane, jest dla Mojego Ojca jedną z najważniejszych misji na ziemi.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/02/03/najswietsza-maria-panna-nikt-nie-zapobiegnie-by-ksiega-prawdy-zostala-swiatu-ujawniona/


 • Odpust Zupełny, aby móc rozprzestrzeniać nawrócenie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.
  Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

  O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
  Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
  Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
  Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu,
  Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
  Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
  Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
  aby głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
  na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
  Czcimy Ciebie,
  Wysławiamy Ciebie,
  Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz.
  Kochamy Cię Jezu.
  Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
  AMEN


 • Jezus potrzebuje swoich wyświęconych kapłanów.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Moi umiłowani, wyświęceni słudzy, księża i całe religijne duchowieństwo w Świętym Katolickim Kościele wiedzcie, że kocham was wszystkich.
  Tak wielu z was oddało swoje życie dla Mnie ze szlachetnym sercem. Musicie teraz polegać na Mnie.
  Musicie modlić się o prowadzenie, abyście pozostali silni w waszej wierze i o rozeznanie przez cały czas.
  Nigdy, ani na chwilę, nie odrywajcie ode Mnie waszego wzroku.
  Potrzebuję was, aby przygotować Moje stado na powitanie Mnie podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
  Musicie wytrwać i nie dopuścić, aby odwieść was od waszej miłości do Mnie, bez względu na to, jakiej presji zostaniecie poddani.
  Jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę wezwać was, abyście podjęli waszą broń dla ratowania Mojego Kościoła. Ten właśnie Kościół, oparty na Skale przez Mojego ukochanego ucznia Piotra, nigdy nie zawiedzie.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/01/29/apel-do-duchowienstwa-przygotujcie-moje-stado-na-moje-dlugo-oczekiwane-powtorne-przyjscie-na-ziemie/


 • W czasach Noego słabe dusze szydziły z niego.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Nie bądźcie jak te słabe dusze, które żyły w czasach Noego, kiedy szydzono z niego.
  Otwórzcie wasze umysły i poświęćcie ze szczodrością wasz czas na modlitwę. To wszystko, o co was w tej chwili proszę. Wy, Moje dzieci, będziecie płakać łzami skruchy, gdy zdacie sobie sprawę z waszej pomyłki. Tak, Ja wam wybaczę, pomimo że zraniłyście Mnie głęboko.
  Wasze obelgi ranią Mnie.
  Wasze drwiny są jak nóż borujący Mnie na wylot, ponieważ uważacie, że Mnie znacie, ale tak nie jest.
  Wasze umysły są zamknięte na Mój prawdziwy Głos, który jest jak wołanie na puszczy.
  Wasza pycha uraża Mnie.
  Musicie zaakceptować, że fakt Mojego Powtórnego Przyjścia planowany jest teraz.
  Może nie słuchacie Mnie obecnie, gdy błagam was, abyście modlili się za dusze, które inaczej zostaną dla Mnie utracone. Ale zrobicie tak, kiedy zostanie wam to udowodnione, po tym Wielkim Wydarzeniu.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/01/13/modlcie-sie-za-dusze-w-stanie-grzechu-smiertelnego-ktore-byc-moze-nie-beda-mialy-szansy-poproszenia-o-odkupienie-win/


 • Kres udręki

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  czas biegnie szybko i Ostrzeżenie zapowie Moje Powtórne Przyjście.
  Po globalnej spowiedzi, gdy większości ludzkości dane będą szczególne łaski i błogosławieństwa, przygotuję drogę na Moje Powtórne Przyjście.
  Ludzkość musi zaakceptować, że czas tego Wielkiego Wydarzenia już prawie nadchodzi.
  Nie marnujcie czasu w przygotowaniu waszych dusz i dusz waszych rodzin na Mój Chwalebny Powrót.
  Moje Powtórne Przyjście przyniesie kres udręki, którą znosiliście na ziemi przez tysiące lat.
  To Chwalebne Wydarzenie jest tak wspaniałe, że każdy wstrzyma oddech z podziwu i zdumienia, kiedy objawię się w Niebiosach.
  Jesteście tym pokoleniem, które zostało wybrane, aby skorzystać z tej podróży ze Mną do Mojego Nowego Raju, podczas Ery Pokoju, nad którą Ja będę panować.
  Nikt nie może być wykluczony. Ani jednej duszy nie wolno wypaść przez zbyt duże oka sieci. To jest Moje największe pragnienie, aby zabrać was wszystkich ze Mną do Mojego Królestwa.
  To jest Chwała, na którą ludzkość czekała od Mojej śmierci na krzyżu.
  Tych z was, którzy przymykają oczy na Moje apele wzywam, aby rozpoczęli przygotowanie teraz.
  Mój czas jest coraz bliżej. Wysłałem teraz na świat Mojego ostatniego posłańca, aby pomóc wam przygotować wasze dusze. To było prorokowane.
  Nie ignorujcie Mojej przestrogi, bo jeśli tak zrobicie, nie obudzicie się i nie uda wam się odpowiedniego przygotować.


 • Radujmy się w Boże Narodzenie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Radujcie się w to Boże Narodzenie, gdyż będzie to specjalna uroczystość, ponieważ musicie teraz pomóc duszom przygotować się na Powtórne Przyjście Mojego Syna, po tym jak odbędzie się Ostrzeżenie.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/12/24/bog-ojciec-moj-syn-jest-wysylany-aby-odebrac-swoj-prawowity-tron/


 • Mała grupa wiernych modlących się, może uratować dusze odrzucające Jezusa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Plan Mojego drogiego Syna, aby odnowić ludzkość na Powtórne Przyjście, jest ukończony.
  Dany był czas, aby umożliwić rozprzestrzenianie się wiary poprzez te oraz inne boskie przekazy.
  Nawet mała grupa wiernych chrześcijan modlących się za tych, którzy odrzucają Mojego Syna, może uratować te dusze.
  Ty, Moje dziecko, jeszcze bardziej proś tak wielu wyznawców, jak to możliwe, aby modlili się o immunitet dla tych biednych, pozostających w grzechu dusz.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/12/23/najswietsza-maria-panna-plan-odnowy-ludzkosci-na-powtorne-przyjscie-jest-ukonczony/


 • Bóg Ojciec dał przyzwolenie ogłoszenia Powtórnego Przyjścia Jezusa po Ostrzeżeniu

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Czasu jest bardzo mało, więc spędzajcie go jak najwięcej modląc się mocno o ratunek dusz. Wszystkich dusz.

  Kara została wstrzymana i nastąpi tylko wówczas, jeśli człowiek zaprzestanie żalu za grzechy i duża ilość ludzi powróci z powrotem po Ostrzeżeniu do nikczemnych sposobów zachowania.

  Mój Ojciec dał przyzwolenie na ogłoszenie Mojego Powtórnego Przyjścia w ciągu bardzo krótkiego czasu na ziemi. Stanie się to wkrótce po Ostrzeżeniu. Wszystkie dusze muszą być w pełni przygotowane.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/12/16/powtorne-przyjscie-nastapi-wkrotce-po-ostrzezeniu/


 • Nikt nie jest w stanie przewidzieć roku Powrotu Jezusa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Tym intelektualnym ekspertom, którzy głoszą, że są w stanie przeanalizować Moje nauki, a następnie idąc dalej, usiłują przewidzieć datę Mojego powtórnego przyjścia, mówię: Jeśli próbujecie założyć, że jesteście w stanie dostrzec rok Mojego powrotu, to niestety jesteście w błędzie. Data ta nie będzie podana nikomu, ani nawet aniołom w Niebie lub Mojej ukochanej Matce.
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/08/18/wielki-ucisk-lagodzony-jest-przez-modlitwe/


 • Zbawiciel przyjdzie, aby nas uratować, zanim nadejdzie Dzień Sądu

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Dzieci, pamiętajcie o jednej lekcji. Prawda Mojej Nauki nigdy się nie zmieniła. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie dla potrzeb swoich własnych ambicji, być może zabrudziły Moje Imię, ale w żadnym wypadku nie zmieniły tego, kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Za pierwszym razem przyszedłem was odkupić, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przyjdę powtórnie, by uratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.
  Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, przenikać będzie teraz cały świat przez moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej Czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, Dzieci. Nie dopuszczajcie, aby wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Przedwiecznego Ojca.
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/06/30/nie-dopuszczajcie-by-ludzkie-slabosci-mojego-kosciola-odwrocily-was-ode-mnie/


 • Co oznacza Powtórne Przyjście Jezusa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  wiele osób zastanawia się, co naprawdę oznacza Powtórne Przyjście, więc pozwól Mi to wyjaśnić.
  Po raz pierwszy przyszedłem na świat, aby odkupić ludzkość z wiecznej ciemności, tak aby mogła skorzystać z Wiecznego Życia. Bóg, Wszechmogący Ojciec, posłał Mnie ze Swojego Miłosierdzia, aby Życie miały wszystkie Jego Dzieci. Bez tego, ze względu na grzechy Adama i Ewy, nie byłoby to możliwe. Przyjdę powtórnie — tym razem, aby nagrodzić tych, którzy podążają za Mną.
  W odniesieniu do tego Wydarzenia istnieje na świecie wiele zamieszania. Wielu ludzi wierzy, że Moje Powtórne Przyjście wskazuje nadejście końca świata. Tak nie jest, natomiast oznaczać ono będzie końcowy czas, kiedy szatan i jego zwolennicy, którzy tworzą nieopisane cierpienia na świecie, wygnani będą z ziemi na 1000 lat.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/05/20/zamieszanie-co-oznaczac-bedzie-moje-powtorne-przyjscie/


 • Cierpienie przyniesie pokorę — Pokora zbawi dusze.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Moja córko, w ogromnej skali, w jakiej świat doświadczy tych wstrząsających wydarzeń, ci, którzy będą cierpieć, nabiorą pokory. Przez pokorę mogą być uratowani. Wszystko to jest konieczne, aby przygotować świat na Moje powtórne przyjście. Czas ten nie jest odległy. Moja córko, to będzie wielki dzień chwały dla wierzących. O dniu tym pamiętaj przede wszystkim, ponieważ wszystkie wcześniejsze cierpienia, które zniosłaś w Moje Imię, będą zapomniane.
  Wszystkie proroctwa przewidziane w Księdze Objawienia dokonują się teraz na świecie. Tych, którzy rozumieją znaczenie tych wydarzeń: proszę, proszę wyjaśnijcie innym, jak ważne i konieczne jest, aby prosić Boga o przebaczenie, aby oczyścić swoje dusze.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/03/18/trzesienia-ziemi-w-europie-i-wojna-swiatowa/


 • Upomnienie będzie naszym Ratunkiem

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Moje ukochane dzieci, wkrótce zostanie wam uświadomiona Moja obecność poprzez surowe upomnienie. Już niedługo zarówno wierzący we Wszechmocnego Boga jak i ateiści otrzymają ostatnią szansę przed dniem chwały, w którym powrócę jako Sędzia.
  To wielkie wydarzenie otworzy wasze serca i będziecie patrzeć z bojaźnią na wspaniałą miłość, jaką wam okażę w tym akcie Mego Miłosierdzia. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, że Ja czy Mój Przedwieczny Ojciec w ogóle istniejemy. Moje Miłosierdzie rozszerzy się na wiele takich niewinnych dusz w czasie Ostrzeżenia.
  Bez względu na to, jak będziecie Mnie chcieli nazwać, nowe zrozumienie obejmie wasze dusze. Bądźcie wdzięczni, kiedy to się stanie, bo to Upomnienie będzie waszym Ratunkiem.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/02/06/globalne-nawrocenie-wkrotce-nastapi/