• Archiwa Tagów Depozyt Wiary
 • Otoczeni konspiracją milczenia

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  J 1.10 Na świecie było [Słowo],
  a świat stał się przez Nie,
  lecz świat Go nie poznał.
  11 Przyszło do swojej własności,
  a swoi Go nie przyjęli.

  12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
  dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
  tym, którzy wierzą w imię Jego –
  13 którzy ani z krwi,
  ani z żądzy ciała,
  ani z woli męża,
  ale z Boga się narodzili.

  Gdy sprawa dotyczy Wiary, należy praktykować braterskie napomnienie (względem przełożonych) – por. Suma Teologiczna Święty Tomasz z Akwinu.

  Dlaczego z polecenia własnej hierarchii kościelnej:
  – systematycznie i sprytnie zwalcza się Tradycję, to znaczy Depozyt Wiary przekazywany od wieków przez Magisterium.
  – zlikwidowano i niszczy główne Ołtarze, ambony i balaski.
  – język Kościoła Katolickiego – Łacina – stał się undesirable – niepożądany czy wręcz zakazywany.
  – zmuszano do usunięcia z parafii Kapłana, – mimo sprzeciwów wiernych – który od lat odprawiał i dalej chciał odprawiać Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w Nadzwyczajnym rycie rzymskim (po łacinie)
  – sąd świecki dla Katolików, za klękanie do Komunii Świętej, za rozmyślne naruszanie porządku i godności posługi religijnej.
  – wyrzucenie przez Policję Katolików, którzy w kościele odmawiali Różaniec Święty.
  – cofnięcie zgody na wynajmowanie budynku dla Katolików, którzy chcieli przygotować lokal w budynku należącym do miasta, – bo nie było wolno w kościele, – by odprawić Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Nadzwyczajnym rycie rzymskim (po łacinie).
  – najświętsza Ofiara Mszy Świętej w Nadzwyczajnym rycie rzymskim (po łacinie) obok kościoła, bo wyrzucono z kościoła, gdzie od wieków było słychać Łacinę.
  – wypędzono z seminarium kleryków, czy Kapłanów, którzy nie chcieli porzucić Tradycji i Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Nadzwyczajnym rycie rzymskim (po łacinie).
  – wprowadza się dezorientację i burzy zdrowy ład.
  – w seminariach Świętego Tomasza z Akwinu zastępuje się myślami Hegla
  – w imię posłuszeństwa nakłania się ludzi do nieposłuszeństwa Przykazaniom Bożym, Nauce Pana Jezusa, Magisterium Kościoła Świętego i Tradycji, a w zgromadzeniach zakonnych, do nieposłuszeństwa swym Świętym Założycielom.
  ???

  J 8.31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli„.
  J 18.37 Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.