Posłuszeństwo bezpośrednio Panu Jezusowi, bo hierarchia zamyka się i nam dostępu do Sakramentów Świętych

Droga Krzyżowa w osamotnieniu z najbliższymi i jednym Apostołem. Skutecznie zostajemy pozbawiani za zgodą hierarchii kościelnej dostępu do Sakramentów Świętych. Golgota coraz bliżej.

Gdy to publikuję autobusy w połowie mogą być pełne. Markety pracują bez jakiś ograniczeń. Sejm się zbiera na posiedzenie. Zamyka się targowiska. Małe sklepy wpuszczają pojedynczo. W kościele nie ma dostępu do Mszy Świętej i innych Sakramentów.