Módlmy się o Dar rozeznania

Diabeł nie może oszukać tych, którzy są pobłogosławieni Darem rozeznania.