Zostaw mnie. Nie odzywaj się do mnie.

Tymi słowami człowiek pomodlil się szczerze ostatni raz do Boga. Dobry Bóg wysłuchał tą modlitwę. Czeka cierpliwie, aż skruszone serce powie “przepraszam.”