Grzech przeciw Duchowi Świętemu

Nigdy nie ingerujcie w moc Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech. Głos Ducha Świętego wylewany jest w tych orędziach, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Możecie odrzucać Mnie, …