Bez Miłości jestem niczym.

1Kor 13.2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

Szatan wierzy w Boga, ale nie ma w nim miłości i co z tego mamy?