Liturgia-Kosmos-Historia

Jeśli zaś kult — rozumiany we właściwy sposób — jest duszą przymierza, wówczas oznacza to, że powinien on nie tylko wybawić człowieka, lecz włączyć we wspólnotę z Bogiem także całą rzeczywistość.
Papież Benedykt XVI

Czy właściwie rozumuję kult?