Liturgia-Kosmos-Historia

Czym jednak jest adoracja? Czym różni się od wyobrażenia cyklu dawania i brania, które tak powszechnie determinowało świat kultów przedchrześcijańskich? Papież Benedykt XVI Czy kocham Boga, aby otrzymywać?