Liturgia-Kosmos-Historia

Jeśli zatem stworzenie pomyślane jest jako przestrzeń przymierza, jako miejsce spotkania Boga i człowieka, oznacza to, że pomyślane jest ono również jako przestrzeń adoracji. Papież Benedykt XVI Czy potrafię adorować …