Liturgia-Kosmos-Historia

W starotestamentowej opowieści o stworzeniu (Rdz 1,1-2,4) poglądy te są całkowicie rozpoznawalne, jakkolwiek uległy równocześnie przekształceniu. Stworzenie zmierza do szabatu, do dnia, w którym człowiek i całe stworzenie Boże ma …