Liturgia-Kosmos-Historia

Takie rozumienie prowadzi wręcz do wniosku, że ludzie zostali stworzeni właśnie po to, by podtrzymywać istnienie bogów, przez co są oni istotną częścią wszechświata.
Papież Benedykt XVI

Czy uważam siebie za pępek świata?