Liturgia-Kosmos-Historia

Takie ostre przeciwstawienie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy nie dostrzega się świadomości historycznej obecnej także w religiach naturalnych, oraz zawęża się znaczenie chrześcijańskiego kultu Bożego, zapominając, że wiary w odkupienie nie można oddzielać od wyznania Boga Stworzyciela. Niniejsza praca pokaże, jakie znaczenie ma ta kwestia nawet dla pozornie czysto zewnętrznych elementów kształtujących liturgię.
Papież Benedykt XVI

Jaką ja znam liturgię słowa?