Liturgia-Kosmos-Historia

Tezy o kosmicznym bądź historycznym zorientowaniu kultu nie są wprawdzie zupełnie bezpodstawne, lecz stają się fałszywe, gdy prowadzą do przeciwstawienia, które całkowicie wyklucza ową drugą, alternatywną możliwość.
Papież Benedykt XVI

Czy wierzę, że dziś Bóg Objawia się człowiekowi?