Samopotwierdzenie w kulcie złotego cielca

Kult staje się świętem, które wspólnota wyprawia dla samej siebie i w którym szuka samopotwierdzenia.
Papież Benedykt XVI

Czy kocham egoistycznie?