Liturgia nie może wypływać z naszej fantazji

Liturgia nie może wypływać z naszej fantazji bądź kreatywności, gdyż wówczas pozostawałaby wołaniem pozbawionym odzewu lub też byłaby jedynie samopotwierdzaniem. Zakłada ona konkretną „drugą Osobę” (Gegenüber), która ukazuje się nam …