Bez Boga – ołtarze budowane są “nieznanemu Bogu”

Jeśli Bóg się nie ujawnia, to człowiek, poprzez przeczucie Boga wpisane w jego wnętrze, może jedynie budować ołtarze „nieznanemu Bogu” (por. Dz 17,23); w swym myśleniu może jedynie próbować do Niego dotrzeć, poruszając się po omacku.
Papież Benedykt XVI

Czy próbuję dotrzeć do Boga poruszając się po omacku?