Sens wzięciu ziemi na własność

Cóż to jednak oznacza dla postawionego przez nas pytania o dwa cele Wyjścia, pytania, które jest ostatecznie pytaniem o istotę liturgii? Otóż widzimy teraz, że to, co wydarzyło się na …