Bóg ma prawo do odpowiedzi człowieka

Dochodzimy tym samym do trzeciego stwierdzenia, kierującego nas ponownie do punktu wyjścia naszych rozważań, czyli do pytania o istotę kultu i liturgii: porządek ludzkich rzeczy, który nie zna Boga, pomniejsza człowieka. Tak więc kultu i prawa nie sposób całkowicie od siebie oddzielić. Bóg ma prawo do odpowiedzi człowieka, ma prawo do samego człowieka, a gdzie to Boże prawo zostaje odrzucone, tam rozsypuje się także ludzki porządek prawny, gdyż brak mu owego kamienia węgielnego, który podtrzymuje całość.
Benedykt XVI

Czy szukam Boga, aby Go poznać?