Bóg ma prawo do odpowiedzi człowieka

Dochodzimy tym samym do trzeciego stwierdzenia, kierującego nas ponownie do punktu wyjścia naszych rozważań, czyli do pytania o istotę kultu i liturgii: porządek ludzkich rzeczy, który nie zna Boga, pomniejsza człowieka. Tak więc kultu i prawa nie sposób całkowicie od siebie oddzielić. Bóg ma prawo do odpowiedzi człowieka, ma prawo do samego człowieka, a gdzie to Boże prawo zostaje odrzucone, tam rozsypuje się także ludzki porządek prawny, gdyż brak mu owego kamienia węgielnego, który podtrzymuje całość.
Benedykt XVI

Czy szukam Boga, aby Go poznać?


Komentarze są zamknięte.