Bóg ma prawo do odpowiedzi człowieka

Dochodzimy tym samym do trzeciego stwierdzenia, kierującego nas ponownie do punktu wyjścia naszych rozważań, czyli do pytania o istotę kultu i liturgii: porządek ludzkich rzeczy, który nie zna Boga, pomniejsza …