Kult, prawo i etos

Po drugie, w porządku Przymierza na górze Synaj te trzy aspekty: kult, prawo i etos — są ze sobą nierozerwalnie splecione. Na tym zasadza się wielkość, ale i ograniczenie tego porządku, co pokazuje przejście od Izraela do Kościoła pogan, który rozluźnia ów węzeł, by stworzyć przestrzeń dla różnorodnych form prawnych i porządków politycznych. Jednakże po takim koniecznym rozluźnieniu węzła, które w czasach nowożytnych doprowadziło do całkowitej sekularyzacji prawa, mającej wykluczyć z jego kształtowania wszelkie odniesienie do Boga, nie należy zapominać o istnieniu zasadniczego, wewnętrznego związku tych trzech porządków.
Benedykt XVI

Czy przez pychę nie tworzę swojego wyobrażenia kościoła pogańskiego?