Życie prawe oddaje cześć Bogu.

„Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga”, mówi św. Ireneusz, wyrażając dokładnie to, czym stało się spotkanie na pustynnej górze: ostatecznie samo życie człowieka, człowiek wiodący prawe życie, jest prawdziwym uwielbieniem Boga, aczkolwiek życie staje się życiem rzeczywistym tylko wtedy, gdy kształtowane jest przez spojrzenie skierowane na Boga. Zatem kult Boży jest po to, by ujawniać to spojrzenie i w ten sposób dawać życie, które staje się czcią oddawaną Bogu.
Benedykt XVI

Jakie życie wiodę?