28 Wrzesień 2013

Czy gdy kocham Jezusa, jestem kierowany Jego Duchem Świętym? Rz 14.8 Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy …