9 Wrzesień 2013

Czy jestem odpowiedzialny za innego człowieka, co daje mi zdolność do życia w harmonii i pokoju? Prz 15.33 Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. Św. ojciec Pio Pan …