13 Sierpień 2013

Czy Miłość bardzo chciałaby zabrać nas wszystkich i ukryć przed złem? 1Sm2.3 Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem …