4 Sierpień 2013

Czy na pierwszym miejscu mojej miłości znalazło się zaspokajanie własnych potrzeb? Łk11.13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba …