7 czerwca Żywot świętego Pawła, biskupa i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 350) Święty Paweł, biskup, należy do wielkich mężów wsławionych walką przeciwko kacerstwu sekty ariańskiej. Jest on w tej walce wiernym towarzyszem świętego Atanazego, świętego Juliusza papieża, … Czytaj dalej 7 czerwca Żywot świętego Pawła, biskupa i Męczennika