Komunia Święta bezpiecznie nie do rąk

Ręce dotykają tyle brudnych miejsc po drodze i w samym kościele, że bezpiecznie jest przyjąć jak zwykle godnie i na język.