Dlaczego coraz więcej aberracji na Novus ordo Missa?

Ez 5.11 Dlatego – na moje życie – wyrocznia Pana Boga: Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał.

Brak w Novus ordo Missa dynamizmu i elementów skupienia ukierunkowanych na Chwałę Boga przez Ofiarę – gestów i znaków – które są w Nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego tzw. Msza Święta Trydencka.
Aby nie zasnąć, zainteresować ludzi i przyciągnąć na “ucztę” trzeba wprowadzać udziwnienia czyli aberracje…

Dn 9.27 Utrwali on przymierze dla wielu
przez jeden tydzień.
A około połowy tygodnia
ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.
Na skrzydle zaś świątyni
będzie ohyda ziejąca pustką
i przetrwa aż do końca,
do czasu ustalonego na spustoszenie